Napoli Tomato
'Napoli' paste tomato fruit on the plant.

Napoli Tomato

$2.95

Availability:

In Stock
More Details